Goede Doel

Engage for a cure. PHaware.global

Van iedere inschrijving gaat er een euro naar ons goede doel: Onderzoek naar Pulmonale Hypertensie.
In Nederland hebben ongeveer 800 mensen Pulmonale Hypertensie (PH). Dit is een chronische, progressieve longaandoening. De bloeddruk in de longslagader wordt te hoog doordat de vaten vernauwd raken. Het hart moet harder pompen om -tegen de druk van de longslagader in het bloed naar de longen te krijgen. Na verloop van tijd zet het hart uit en kan het niet voldoende bloed meer door de longen pompen. Dit heeft tot gevolg dat er niet voldoende zuurstof kan worden opgenomen, met klachten als blijvende vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid tot gevolg. Uiteindelijk ontstaat hartfalen en zullen patiënten daaraan overlijden.

Logo Stichting PHA NederlandPH is nog niet te genezen, maar met de huidige medicatie kan bij een groot gedeelte van de patiënten de pulmonale hypertensie gedurende langere tijd worden gestabiliseerd.
Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om de oorzaak en een geneesmiddel te vinden, helaas wordt er op korte termijn geen oplossing verwacht. Daarom wordt er ook veel onderzoek gedaan die gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven. Hierbij kunt u denken aan ontwikkeling van nieuwe medicatie of onderzoek naar betere technieken om het verloop van de aandoening beter te kunnen inschatten.

Van iedere inschrijving komt een euro ten goede aan onderzoek in het Radboud UMC in Nijmegen. Het heeft betrekking op echocardiografie: Cardioloog dr. A. van Dijk uit het Radboud UMC gaat onderzoeken of met behulp van echoscopie nauwkeuriger de situatie van de PH patiënten kan worden achterhaald. Ook wordt onderzocht of via deze methode een betere inschatting van het verloop van de aandoening per patiënt kan worden gemaakt. Dit om invasieve methodes, zoals hartkatheterisatie, in de toekomst te vermijden/verminderen. Dit geeft de patiënten minder stress en minder operatieve behandelingen en de zorg lagere kosten. Een win-win situatie dus.

Cindy Klijn, Stichting PHACindy Klijn, PHA patiënt: “Wij zijn op zoek naar mensen en bedrijven die onze stichting en acties een warm hart toedragen en ons daarom financieel willen steunen. De gehele donatie komt ten goede aan bovenstaand wetenschappelijk onderzoek.
Steun ons op rekeningnummer NL17 RABO 0129184640 t.n.v. Stichting PHA Nederland, o.v.v. Onderzoek!”